"Yangın Yönetmeliği" gereği Otel, Yurt, Hastane ve Bakım Evi projeleri oda kapıları, koridor kapıları ve şaft kapılarında yangın kapıları kullanılması kanuni bir zorunluluktur.
Gerçek bir yangın kapısının, tüm bileşenleriyle bir bütün olarak test edilerek yangın performansı kanıtlanmalıdır. Testlerin uluslararası akreditasyona sahip yangın test laboratuarlarında, TS EN 1634-1 veya BS 476/22 test standartlarına uygun olarak yapılması ve MONTAJ SONRASI KONTROL EDİLİP ONAYLANMASI gerekir.
Test raporunuzda tarif edilen kapı ile tesisinizde montajlı kapılardaki en ufak bir uyuşmazlık bile kapınızın performansını negatif etkiler.
Yangın kapılarınızın performansından emin olmak için montaj sonrası kontrol ettirmeniz gerekir. Kontrol edilmemiş bir kapı doğru yangın kapısı değildir.
3 ADIMDA YANGIN KAPILARI İÇİN MAYK ŞANTİYEDE ÖRNEK KAPI
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yangın Yönetmeliği gereği otel, yurt, hastane ve konut gibi “yatakhane” olarak kullanılan binalarda yangına dayanıklı oda giriş kapıları ve yangına dayanıklı şaft kapıları kullanılması kanuni bir zorunluluktur.

Yönetmeliğe tabii olan yangına dayanıklı kapılar İtfaiye Eğitim ve Önleme Dairesi yetkilileri tarafından denetlenmektedir. İtfaiye yetkilileri yönetmeliğe uymayan kapıların sökülüp, uygun bir biçimde yeniden imal edilmesini ve tekrar montajlanmasını talep edebilmektedir. Bu durum ciddi maddi kayıplara yol açmasının yanı sıra işletme ruhsatı alınmasına da engel teşkil edebilmektedir.

MAYK Kontrol Hizmeti ile proje yangın kapılarınızın yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ettirerek projenizi söz konusu maddi kayıplardan koruyabilir, denetimlerden kolayca geçmesini sağlayabilirsiniz.

YANGIN KAPILARI İÇİN TEST KANITI VE SERTİFİKA
Proje yangın kapılarınızın denetimlerden geçebilmesi için akredite laboratuarlardan alınmış test kanıtı dökümanına ve bu dökümana uygun sertifikaya sahip olması gerekir.
Ayrıca proje yangın kapılarınızın test kanıtı dökümanında ve sertifikada tarif edilen kapı ile birebir örtüşmesi, aynı olması gerekir. İtfaiye Eğitim ve Önleme Dairesi yetkilileri proje yangın kapılarınızın test kanıtı dökümanında ve sertifikada tarif edilen kapı ile birebir aynı olmadığını veya farklı aksesuarlarla üretildiğini tespit ederlerse kapılarınıza onay vermezler ve bu durum projenizin işletme ruhsatı almasına engel teşkil edebilmektedir.

MAYK Kontrol Hizmeti ile proje yangın kapılarınızın test kanıtı dökümanında ve sertifikada tarif edilen kapı ile birebir örtüşüp örtüşmediğini kontrol ettirebilir, kapılarınızdan emin olabilirsiniz.

ONAYLI TASARIMA UYGUNLUK VE MONTAJ DETAYLARI
Proje yangın kapılarınızın yangın esnasında beklenen performansı gösterebilmesi için kapının montajının onaylı tasarımda tarif edildiği biçimde ve doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. Kapı aksesuarlarının doğru konumlandırılması, kapı kanadı ve kapı kasası arası boşlukların izin verilen aralıkta olması, kasa ölçülerinin ve duvar ile olan bağlantılarının doğru yapılması... gibi detaylar yangın kapınızın kendisinden beklenilen yangına dayanıklılığı sergileyebilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Doğru çalışmayan bir kapı binanızda çıkabilecek bir yangında can ve mal güvenliği sağlayamaz!

MAYK Kontrol Hizmeti ile proje yangın kapılarınızın montaj detaylarının doğruluğunu kontrol ettirebilir, kapılarınızın test raporlarında tarif edildiği gibi montajlandığından emin olabilirsiniz.

KONTROL HİZMETİ TALEPLERİNİZ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUNUZ.

Proje yangın kapılarınızın montaj detaylarının doğruluğundan ve kapılarınızın test raporunda tarif edildiği gibi montajlandığından emin olmak için siz de bizimle iletişime geçerek projenizde kontrol hizmetimizden faydalanabilirsiniz.