YANGIN YÖNETMELİĞİ GEREĞİ YANGIN KAPILARI TERCİH EDİLMESİ GEREKEN PROJE TÜRLERİ
Hastane ve bakım evlerinde yangın güvenliği değerlendirilirken; hastaların olası fiziki ve zihinsel engellerinin veya yaşam destek ünitelerine olan bağımlılıklarının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu tür olasılıklar yangın esnasında toplu bir tahliyeyi mümkün kılmayabilir. İşte bu nedenlerden dolayı hastanelerde yangın kapıları kullanımı bir zorunluluktur.


HASTANE ODA KAPILARI


Yangın dayanımlı oda kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca oda içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın odadan çıkarak binanın diğer bölgelerine yayılmasını önleyerek can ve mal güvenliği sağlamaktadır.


HASTANE ŞAFT KAPILARI


Katlar arasındaki elektrik ve havalandırma boşluklardan gelebilecek yangın ve dumandan koruma işlevine sahiptir. Bu nedenle yangın dayanıklı olmaları büyük önem arz etmektedir.


HASTANE ZON KAPILARI


Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.