YANGIN YÖNETMELİĞİ GEREĞİ YANGIN KAPILARI TERCİH EDİLMESİ GEREKEN PROJE TÜRLERİ
Ofis ve İş Merkezleri gün boyu farklı gruplar tarafından yoğun olarak kullanılan ve yangın çıkma olasılığının nispeten yüksek olduğu binalardır. Çok katlı olmaları sebebiyle de bu tür binalarda yangın kapısı kullanımı, olası yangının ilerlemesini önleyerek can ve bina güvenliğine katkı sağlar.


OFİS ve ODA KAPILARI


Yangın dayanımlı oda kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca oda içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın odadan çıkarak binanın diğer bölgelerine yayılmasını önleyerek can ve mal güvenliği sağlamaktadır.


OFİS & AVM BİNALARI ŞAFT KAPILARI


Katlar arasındaki elektrik ve havalandırma boşluklardan gelebilecek yangın ve dumandan koruma işlevine sahiptir. Bu nedenle yangın dayanıklı olmaları büyük önem arz etmektedir.


OFİS & AVM BİNALARI ZON KAPILARI


Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.