YANGIN YÖNETMELİĞİ GEREĞİ YANGIN KAPILARI TERCİH EDİLMESİ GEREKEN PROJE TÜRLERİ
Yurt ve Yatakhaneler yangın konusunda üst düzey güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği binalardır.Bu konu Yangın Yönetmeliği’nde de yer bulmuş ve bu tür binaların yapımı aşamasında uygulanması gereken detaylar ilgili maddelerle belirlenmiştir. Yangın Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre; yurtlardaki oda giriş kapılarının en az 30 dakika, şaft kapılarının ise en az 90 dakika yangın dayanımlı olması gerekmektedir.


YURT ODA KAPILARI


Yangın dayanımlı oda kapıları, çıkması olası yangını belirlenen süreler boyunca oda içinde izole etmektedir. Ayrıca, oluşan alev ve dumanın odadan çıkarak binanın diğer bölgelerine yayılmasını önleyerek can ve mal güvenliği sağlamaktadır.


YURT ŞAFT KAPILARI


Katlar arasındaki elektrik ve havalandırma boşluklardan gelebilecek yangın ve dumandan koruma işlevine sahiptir. Bu nedenle yangın dayanıklı olmaları büyük önem arz etmektedir.


YURT ZON KAPILARI


Bina içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır.