YANGIN YÖNETMELİĞİ GEREĞİ YANGIN KAPILARI TERCİH EDİLMESİ GEREKEN PROJE TÜRLERİ
Konaklama amaçlı binalar sağladıkları hizmetler nedeniyle insan yoğunluğunun yüksek olduğu mekanlardır. Bu özel durum değerlendirilmiş ve yangın yönetmeliğinde yer bulmuştur. Yangın yönetmeliğine göre Otel, Motel, Pansiyon ve misafirhanelerin oda giriş kapıları, koridor kapıları ve şaft kapıları yangına dayanıklı olmalıdır.


OTEL ODA KAPILARI


Yangın Yönetmeliğinin 50. Maddesi’nde bu konu açıkça ifade edilmiştir. Yönetmelikte görüleceği gibi koridora açılan oda kapılarında en az 30 dakika yangın dayanımı sağlanması gerektiği net bir şekilde ifade edilmektedir.


OTEL ŞAFT KAPILARI


Bu konuda kesin bilgi “Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği” nin 25. maddesi’nde belirtilmiştir. Buna göre şaft kapaklarında en az 90 dakika yangın dayanımı sağlanması gerektiği net bir şekilde ifade edilmektedir.


OTEL ZON KAPILARI


Otel içerisinde önceden belirlenmiş yangın zonlarını birbirinden ayıran veya yangın zonları arasında geçişi sağlayan kapılardır. Zon kapıları genellikle tek tarafa açılan çift kanatlı, bazı durumlarda da çift tarafa açılan çift kanatlı kapılardır. Söz konusu kapıların yangına dayanıklılığı Yangın Danışmanları tarafından 60 ya da 90 dk. olarak belirlenmektedir.